Fulla oficial de queixa/reclamació/denuncia

El Decret 121/2013, de 26 de febrer, regula les fulles oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum.

L’objecte d’aquest Decret és la regulació de les fulles de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum en l’àmbit territorial de Catalunya, així com els aspectes procedimentals relatius a la seva tramitació.

Totes les persones físiques i jurídiques que a Catalunya comercialitzin béns o prestin serveis directament o com a intermediaris a les persones consumidores han de disposar de fulles oficials de queixa, reclamació i denúncia, que s’adjunten.

Tots els establiments que comercialitzin béns o prestin serveis directament o com a intermediaris a les persones consumidores a Catalunya inclosos dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret han d’exhibir al públic, de forma permanent i en un lloc ben visible, un cartell on s’anunciï la disponibilitat de les fulles oficials de queixa, reclamació i denúncia. En aquest cartell també s’ha d’indicar un número de telèfon d’atenció ciutadana per realitzar consultes de consum i, si l’establiment disposa d’est, també ha de constar el seu número de telèfon o adreça de correu electrònic d’atenció a les persones consumidores.

En les esmentades fulles de reclamació s’especifica el procediment a seguir en el cas de la seva utilització.

01/01/2020