Serveis

Els nostres serveis de Gestoria i Assessoria a Barcelona: Fiscal, Comptable, Laboral i Mercantil

FISCAL

Planifiqui i estalviï en els seus impostos!

COMPTABLE

La seva comptabilitat és una eina indispensable!

LABORAL

Gestió integral del seu departament laboral!

MERCANTIL

Àmplia experiència a l’àmbit societari!

PLANIFIQUI I ESTALVIÏ EN ELS SEUS IMPOSTOS

Gestió Integral d’impostos; Societats, Persones Físiques, IVA, Impostos Locals i Autonòmics.

Planificació fiscal de les seves operacions econòmiques societàries o particulars.

Assistència i representació davant dels Òrgans d’inspecció i Gestió Tributària.

Recursos i reclamacions.

Estudi i planificació fiscal en l’Acceptació d’herències i Formalització de Donacions.

Planificació fiscal de patrimonis familiars.

CONVERTIM LA SEVA COMPTABILITAT EN UNA EINA INDISPENSABLE EN LA GESTIÓ DE LA SEVA EMPRESA

Confeccionem la comptabilitat de la seva empresa, gestionant els seus documents o llistats comptables.

Confecció i legalització de llibres comptables en paper o suport magnètic, a la seva elecció.

Confecció en Comptes Anuals i Memòria.

Anàlisis periòdics dels seus Balanços, Estat financer i ràtios.

Servei de supervisió i assessorament sobre la comptabilitat gestionada a la seva empresa.

Formació del seu personal administratiu en les tasques comptables.

Assessorament del software comptable i de gestió adequat a les seves necessitats.

GESTIÓ INTEGRAL DEL SEU DEPARTAMENT LABORAL

Legalització de noves empreses.

Elaboració de nòmines i assegurances socials.

Assessorament Jurídic; Contractació, Sancions, Acomiadaments, Conflictes Col·lectius.

Defensa sobre Reclamacions Judicials.

Prevenció de riscs laborals.

Assistència i representació davant dels Òrgans d’inspecció i Gestió de l’àmbit social.

Règims Especials; Autònoms, Empleades de la Llar, Alta Direcció…

Càlcul i sol·licitud de Prestacions (Jubilació, Invalidesa, Viduïtat, …

Assessorament i Gestió en l’àmbit d’estrangeria.

ÀMPLIA EXPERIÈNCIA A L’ÀMBIT SOCIETARI

Constitució, modificacions estatutàries, dissolucions, …

Compravenda de participacions i accions.

Assistència i preparació de Juntes i actes Notarials.

Presentació d’escriptures, Llibres Comptables.

Comptes Anuals.

Sol·licitud d’Informes.

DISPOSEM DE COL·LABORADORS DE PRIMERA LÍNIA QUE ENS PERMETEN OFERIR-LI ALTRES SERVEIS AMB LA MÀXIMA GARANTIA.

Gestió integral de NOVES EMPRESES

Serveis Jurídics Integrals (Mercantil, Civil, Penal, Laboral, …)

Aplicació pràctica de la Llei de Protecció de Dades.

Aplicació pràctica de la Llei de Prevenció de Riscos Laborables.

Gestió de Vehicles (Matriculacions, Transferències, Transports, …)

Assegurances (Empresa, Vida, Llar, RC, …)

Serveis d’Enginyeria (Obertures, Ampliacions d’activitat, Medi Ambient, …)

Instal·lació inicial del sistema informàtic de la seva empresa.

Assessorament i posada en marxa del software de gestió i comptabilitat.

Creació de la seva Imatge Corporativa, Imatge Web i gestió de domini i e-mail.

Registre i seguiment de la seva Marca.

Auditoria.

Administració de Finques.