Noves Empreses

Assessorament i gestió completa per la creació de Noves empreses
SUPORT INTEGRAL EN LA CREACIÓ DE NOVES EMPRESES,
PER AL MILLOR INICI DE LA SEVA ACTIVITAT
CODINA ASSOSIATS - Creació de Noves empreses

L’assessorem en quina és la millor forma de constituir la seva nova empresa dins de l’àmbit jurídic més adequat.

La possibilitat d’operar com a societat o persona física, així com els diferents sistemes de determinació del rendiment fiscal de la seva activitat i tipus de tributació més favorable.

Establint per cada activitat el sistema de tributació més adequat i simple, evitant costos indirectes de gestió innecessaris i aprofitant els avantatges fiscals legalment establerts.

ASSESSORAMENT

L’ajudem a determinar el format de la seva empresa d’acord amb els seus objectius inicials i amb els mínims costos de constitució i gestió possibles.

CREACIÓ

L’assessorem i gestionem tots els passos necessaris per posar la seva empresa en funcionament. Des de la constitució inicial, fins la posada en marxa definitiva.

GESTIÓ

Posarem en el seu coneixement totes les possibilitats que ofereix el mercat perquè pugui realitzar una correcta i eficient gestió administrativa.

CREACIÓ DE NOVES EMPRESES

Assessorament
Assessorament del tipus d'empresa o societat més adequada als seus interessos
Estudi
Estudi i confecció d'estatuts socials
Constitució
Constitució societat
Comunicació i sol·licitud
Comunicació i sol·licitud d'inici d'activitat a organismes oficials
Informatització
Assessorament en la informatització adequada a la seva empresa
Software específic
Assessorament i posada en marxa del software específic de gestió i comptabilitat
Imatge corporativa
Creació d'imatge corporativa i imatge a internet
Registre de marques
Registre i seguiment de les seves marques
Gestió fiscal, comptable, laboral i mercantil
Seguiment i assessorament personalitzat de la gestió fiscal, comptable, laboral i mercantil
Anàlisi
Anàlisi evolutiu de la marxa de l'empresa
Serveis de Gestoria i Assessoria a Barcelona! Professionals del sector Fiscal, Comptable, Laboral i Mercantil.