EL REGISTRE DE JORNADA TAMBÉ ÉS OBLIGATORI AMB EL TELETREBALL.

A Espanya les empreses estan obligades a registrar la jornada laboral dels seus treballadors, sent el objectiu principal de la norma reduir l’elevada quantitat d’hores extra no remunerades que fan els treballadors.

 

Com registrar la jornada en el teletreball?

Les empreses estan obligades a registrar la jornada laboral indicant la seva hora d’inici i finalització. Es molt important assegurar-se que tots els empleats que fan teletreball segueixen complint amb la obligació de fitxar.

La obligació existeix per a tots els treballadors, amb independència de si realitzen l’activitat al centre físic de treball o fora del centre, com comercials, desplaçats a l’estranger, teletreballadors…

 

Formules per controlar el temps de treball.

Hi ha moltes eines que permeten a les empreses registrar la jornada laboral del teletreball sense necessitat de desplaçar-se.

Es pot controlar el temps real de treball utilitzant programes informàtics (existeixen moltes aplicacions que permeten als treballadors indicar el inici i el final de la seva jornada amb l’ordinador o el telèfon mòbil) o amb documents manuals signats per el propis treballadors.

 

Sancions.

No dur un registre de jornada laboral en el teletreball serà considerat com una infracció greu, amb sancions que van entre 626 euros i els 6.250 euros.

A més, és obligatori conservar a disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, treballadors i representants legals els registres dels treballadors durant un mínim de quatre anys.

La llei entén que un teletreballador té els mateixos drets i obligacions que els que treballen de forma presencial, i per tant, han de complir amb el horari establert.

 

Dret a la desconnexió digital.

Tot i que el treballador estigui treballant des de casa, la Llei reconeix als treballadors el dret a la desconnexió digital per tal de garantir, fora del temps de treball legal o convencionalment establert, el respecte del temps de descans, permisos i vacances, així com el dret a la seva intimitat personal i familiar.

La reforma fiscal 2015
25/09/2020